پخش نخستين مجموعه مستند " تمدن آسماني" با حضور كارشناس برنامه جناب اقاي مهندس طيبي

  • پرینت

 مجموعه مستند٣٠ قسمتي " تمدن آسماني" در شبكه خبر در قالب يك مجموعه مستند ٢٧ دقيقه ايي، به مبحث مهم تمدن اسلامي مي پردازد.كه در روزهاي جمعه ساعت ٨:٣٠ صبح و بازپخش مجدد در ساعات ١٥:١٥ دقيقه بعدازظهر و همچنين بيست دقيقه بامداد با حضور مهندس طيبي بعنوان كارشناس برنامه به اظهار نظر و ايراد سخن درباره ابعاد مختلف تئوريك و عملي تمدن اسلامي خواهند پرداخت.