اولین نشست حلقه صالحین ( بسیج خواهران )

 

اولین نشست حلقه های صالحین در تاریخ 96/3/8 با حضور خواهران بسیجی پایگاه علمدار عاشورا با موضوع شناخت حلقه های صالحین برگزار گردید.