معاونت تولیدی و مشارکت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محمد مهدی آریامنش

  معاونت تولید و مشارکت 

 

 

                   شرح وظایف واحد تولیدی و مشارکت:

 

-     دریافت خط مشی و سیاستهای کلی در رابطه با امور سرمایه گذاری و مشارکت از مقام مافوق .

 

تدوین خط مشی ، سیاستها ، برنامه ها و دستور العمل ها مرتبط با امور سرمایه گذاری و مشارکت در راستای نیل به اهداف مورد نظر.

 

جمع آوری آمار و اطلاعات مورد لزوم جهت آگاهی از پتانسیل های قابل سرمایه گذاری درون و برون استانی و تهیه گزارشات لازم .

 

مذاکره با شهرداریهای استان به منظور انجام پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری .

 

پیگیری امور مشارکت در احداث ساختمانهای مسکونی ، اداری تجاری ، خدماتی- ورزشی ، پارکینگ.

 

جذب سرمایه های بخش خصوصی و ... جهت انجام پروژه های مشارکتی .

 

نظارت و کنترل در اجرای پروژه های مشارکتی وفق برنامه زمان بندی مصوب .

 

تهیه گزارشات از اقدامات انجام شده و ارائه به مقام فوق .

 

نظارت کنترل و تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی حوزه.

 

                                                                                 

 

معرفی مدیرعامل

 

 مهران شیراوند 

 

سرپرست سازمان همیاری

شهرداریهای استان تهران

پیوند ها

اوقات شرعیRSS اخبار سایت

اخبار پایگاه بسیج اخبار پایگاه بسیج کل اخــبار سـایت کل اخــبار سـایت

کلیه حقوق وبسایت متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران می باشد

Back to Top

Template Design:Dima Group