مدیریت اداری


  


 

 

 

 

                                                                                                                

 

مجید آرندیان

 مدیریت امور اداری                              

 

 

شرح وظایف مدیر امور اداری :

-     دریافت خط مشی و سیاستهای کلی مربوط به امور اداری و خدمات از ما فوق و تعیین اولویتهای کاری به منظور شروع و خاتمه به موقع کارها

-     بازدید از قسمتهای مختلف امور اداری و خدمات و سایر قسمتهای سازمان

-     نظارت بر حضور و غیاب کارکنان و انجام اقدامات لازم در جابجایی احتمالی پرسنل در موارد غیبت و یا مرخصی کارکنان

-     تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی براسا قابلیت ها و مهارتها و تخصصهای آنان

-     تهیه و تدوین بخش نامه ها و اطلاعیه های مربوئط به سازمان

-     نظارت و هماهنگی بر امور خدمات عمومی ، تدارکات، دبیرخانه، بایگانی و کارپردازی

-     نظارت بر امور انتظامات، نقلیه ، مخابرات و تاسیسات

-     امضا و تایید کلیه مکاتبات اداری  و احکام صادره از قبیل احکام استخدامی ، ارتقا، جابه جایی استعفا و امثالهم

-     کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی کار و قوانین و مقررات و آیین نامه ها

-     کنترل و نظارت بر عقد قراردادهای کار با کارکنان و افراد جدید و پایان قرارداد مربوطه و فسخ و یا تجدید در صورت موافقت مدیران مربوطه

³     شرکت در جلسات حل اختلاف و هیئت تشخیص به عنوان نماینده کارفرما

-     کنترل و نظارت و بررسی و تجزیه و تحلیل احکام پرسنل با توجه به رعایت آیین نامه های اجرایی طبقه بندی مشاغل

-     انجام مکاتبات با سایر ادارات، سازمانها و ارگانها در صورت لزوم

-     نظارت بر حسن جریان کلیه واحدهای تحت سرپرستی

-     نظارت و کنترل بر انجام اضافه کاری کارکنان و تاثیر کارکرد ماهیانه انان به منظور ارائه به امور مالی سازمان جهت پرداخت به موقع حقوق

-     تهیه و تنظیم گزارش عملکرد از فعالیت های انجام شده و ارائه به مافوق

-     ارزیابی کارکنان تحت سرپرستی و درخواست تشویق، تنبیه، ترفیع، ارتقاء و ...

معرفی مدیرعامل

 

 

 

 سعید استاد فرج 

سرپرست سازمان همیاری

شهرداریهای استان تهران

پیوند ها

اوقات شرعیRSS اخبار سایت

اخبار پایگاه بسیج اخبار پایگاه بسیج کل اخــبار سـایت کل اخــبار سـایت

کلیه حقوق وبسایت متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران می باشد

Back to Top

Template Design:Dima Group